PLRAILWAYS

Nowa publikacja promująca branżę

Quixi Media we współpracy z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Urzędem Transportu Kolejowego, opracowało nową, polsko-angielską publikację branżową "PL Railways".

Publikacja w nakładzie 5 tys. egz. będąca wiarygodnym i fascynującym źródłem wiedzy o branży trafi do ludzi biznesu, decydentów, menedżerów, urzędników, polityków, dziennikarzy, naukowców, samorządowców. Tym samym stanie się wyjątkowym narzędziem promocyjnym.

Perfekcyjne grupa docelowa

— Wydawnictwo Quixi Media 

Zapraszamy do zaprezentowania Państwa Przedsiębiorstwa na łamach publikacji. Naprawdę warto!

Prezentowana makieta publikacji nie jest skończonym dziełem. Prace nad jej doskonaleniem trwają. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze lub poprawki.

Cały czas istnieje możliwość wzbogacenia publikacji o nowe treści i zdjęcia.

Redakcja

Pozycja w sposób syntetyczny i nowoczesny charakteryzuje polskie kolejnictwo. Prezentuje infrastrukturę i inwestycje ostatnich lat, omawia problematykę przewozów pasażerskich i pokazuje największe stacje, analizuje cargo i intermodal, ukazuje sylwetki kluczowych dla branży menedżerów i ekspertów. Jednak jej głównym celem jest promocja przedsiębiorstw związanych z polskim kolejnictwem! 

Nakład:

5.000 egz.

Czytelnictwo:

14,7

Zasięg:

73.500 osób

Termin wydania:

III kwartał 2021  

Format:

210 x 265 mm

Joanna Walentowska

redakcja@quixi.pl

52 551 37 66

Sekretarz Redakcji

Piotr Woźniak

pwozniak@quixi.pl

722 856 846

Dyrektor Marketingu

Jacek Wiśniewski

Dyrektor ds. Rozwoju

REKLAMA

85-061 Bydgoszcz, ul. Matejki 1A

tel. 52 551 37 66

redakcja@quixi.pl

www.quixi.pl

Quixi Media Group

©2020 by Quixi Media Group. Created on Antoni Bochen

Rozpowszechnienie i wyeksponowanie

 • Urząd Transportu Kolejowego

 • Członkowie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

 • Członkowie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

 • Międzynarodowy Związek Kolei UIC

 • Wspólnota Kolei Europejskich

 • Europejskie Stowarzyszenie Zarządców Infrastruktury

 • Europejska Agencja Kolejowa ERA

 • Organizacja Współpracy Kolei OSJD

 • Międzyrządowa Organizacja OTIF

 • Targi TRAKO

 • Targi InnoTrans

 • Targi Modernlog i ITM Polska Salon Transportu

 • Targi TRANSEXPO

 • Konferencje i imprezy branżowe

 • Urząd Dozoru Technicznego

 • Transportowy Dozór Techniczny

 • Agencja Rezerw Materiałowych

 • Główny Urząd Miar

 • Polski Komitet Normalizacyjny

 • Środowisko akademickie

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych

 • Międzynarodowa Izba Gospodarcza

 • bilateralne izby gospodarcze zrzeszone w KIG

 • ambasady państw UE w Polsce

 • Ministerstwo Infrastruktury

 • Ministerstwo Gospodarki

 • Marszałek Sejmu i Senatu

 • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

 • Narodowy Bank Polski

 • Sekretariat Przewodniczącego Rady Europejskiej w Brukseli

 • Rada Unii Europejskiej 

 • Komisja Europejska – Komisarz ds. Rozwoju, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości

 • Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu

 • Europejska Komisja Gospodarcza w Genewie

 • polskie ambasady na terenie UE (za pośrednictwem MSZ)